Disclaimer en Privacyverklaring

 

Website: www.mysportmoment.nl en alle onderliggende pagina’s;

Gebruiker: bezoekers van de website;

Mysportmoment de bevoegde uitgever van de webpagina;

 

Algemeen Het onderstaande is van toepassing op de website. Door te website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 

Mysportmoment werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig is.

Mysportmoment geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website word geraadpleegd;

Mysportmoment biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website;

Mysportmoment is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt;

Mysportmoment verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleent;

Mysportmoment kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze website;

Mysportmoment zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen, Mysportmoment kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/van haar website;

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website.

 

Auteursrecht Alle teksten en foto’s op www.mysportmoment.nl zijn zelf door www.mysportmoment.nl geproduceerd.

Toepasselijkheid privacyverklaring Om onze activiteiten goed uit te kunnen voeren, is het soms nodig om persoonsgegevens van u te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. Mysportmoment.nl respecteert de privacy van u als bezoeker en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens verkregen vanuit een bezoek aan en gebruik van de website www.mysportmoment.nl. We verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Wijze van verkrijging van persoonsgegevens Mysportmoment.nl verzamelt slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door de bezoeker ter beschikking is gesteld. Mysportmoment.nl verzamelt persoonsgegevens door het uitlezen van een informatie- of contactaanvraag, door de verwerking van sollicitaties en door het uitlezen voor bepaalde acties of evenementen. Deze informatie kan onder ander bestaan uit de naam, adres, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, huidige functie, e-mailadres en telefoonnummer van de bezoeker.

 

Club aanmelden

Disclaimer

Contact

Werken bij My Sport Moment

Aanvragen

Foto's bestellen origineel 

Icoontjes tenue via hollandsevelden.nl